Groot onderhoud

Groot onderhoud

Bij groot onderhoud kunt u denken aan:

 • beluchten en diepbeluchten
 • doorzaaien van fairways
 • verticaal maaien
 • bezanden & dressen
 • onderhoud drainage

Bij Berkelmans Golftechniek BV beschikken we over een groot machinepark met een breed scala aan alle denkbare beluchtingsmachines. Wij komen graag bij u langs om u deskundig te adviseren over de gewenste beluchtingsmethoden. Vooraf vindt een bodemonderzoek en een beoordeling van de grasmat plaats.

Beluchten

Beluchten

Door het lopen over de green en het gebruik van (maai)machines wordt de toplaag van de green verdicht. In de toplaag nemen de wortels van het gras zuurstof op en produceren CO2. Kan die CO2 niet uit de grond dan ontstaat er een te hoge concentratie waardoor de wortels afsterven en er een viltlaag ontstaat. Een goed ademende (waterdoorlatende) bodem zorgt voor een droger speeloppervlak en de wortels van het gras worden langer. Als de wortels langer worden hoeven wij minder water en voeding te geven. Beluchten is dus noodzakelijk! 

Liever belucht u niet als het al te laat is en u al een verdichte, slecht water doorlatende grasmat heeft. Is dat echter wel het geval, dan gebruiken wij weer andere methodes dan wanneer dat (nog) niet zo is. 

Schudfreezen, slitten, vertidrainen met holle, conische of met vaste pennen, prikrollen, ijscodraineren, …… alles is mogelijk.

Fairway onderhoud

Fairway onderhoud

Het doorzaaien van de fairways heeft een aantal voordelen:

 • Bestand tegen kort maaien
 • Dichte grasmat
 • Hoge ziekteresistentie
 • Uitstekende droogtetolerantie
 • Minder bemesting vereist
 • Minder maaien vereist

 

Bezanden

Bezanden

Bezanden is een bewerking die uitgevoerd wordt om het speloppervlak te egaliseren en er voor te zorgen dat er ruimte blijft bestaan tussen de afgestorven plantenresten. Het vilt wat anders zou ontstaan kan nu door zuurstof en het bodemleven verteerd worden.

Als de viltlaag te dik word (>2cm) wordt het moeilijker voor het vocht om de grond in te dringen en komen de voedingstoffen die toegediend worden, niet daar waar ze hun werk moeten doen namelijk bij de wortels. Het gevolg is dat de wortels aan de oppervlakte blijven.

Wordt er, zoals vaak gezegd wordt, een dikke laag zand ineens aangebracht op een nog gesloten grasmat dan ontstaat er een gelaagde structuur wat ook voor verstoring zorgt. 

Is er echter geprikt dan is een iets dikkere laag wenselijk zodat we door middel van slepen de gaten kunnen vullen, al of niet gemengd met graszaad. Op deze manier behoudt de grasmat de gewenste samenstelling.

Verschillende soorten gras

Het gras op de golfbaan

Voordat u kunt gaan spelen op een golfbaan is er veel gebeurd om een voor u zo goed mogelijk bespeelbare grasmat neer te leggen. Op de golfbaan komt u de volgende grasmatten tegen:

 • De tee
 • De fairway
 • De rough
 • De voorgreen
 • De green
 • De driving range

Iedere grasmat heeft verschillende eigenschappen om de diverse speelwensen te kunnen garanderen. Op de afslagplaats zal het gras na een uitgeslagen plag weer snel moeten kunnen aangroeien. Gras dat in de rough wordt gebruikt vergt weer minder onderhoud maar moet goed tegen de schaduw kunnen. Op de green heb je weer gras dat heel kort gemaaid moet kunnen worden en wat dicht op elkaar kan groeien.

De gebruikerswensen van iedere grasmat vergt dus een andere verzorging en type onderhoud.

 • De tee: vergt een snelle vestiging, wortel moet snel zetten, goed herstelvermogen, goede ziekteresistentie, maaien vanaf 5 à 10 millimeter (roodzwenk en veldbeemd)
 • De fairway: vergt een snelle kieming, hoge betredingstolerantie, dichte zoden, minder viltvorming, maaien vanaf 10 millimeter (roodzwenk, veldbeemd en raaigras)
 • De rough: vergt weinig onderhoud, goede bloeiwijze, hogere schaduw tolerantie (hardzwenk, roodzwenk en schapengras)
 • De voorgreen: als bij de fairway maar wel met de  mogelijkheid tot korter maaien
 • De green: hoge ziekteresistentie, grotere droogte tolerantie, dichte zoden, groot zelf herstellend vermogen, maaien vanaf 2,5 millimeter (roodzwenk en struisgras).
 • De driving range: vergt hoge belastbaarheid, en snel zelf herstellend vermogen